Informazzjoni Ġenerali

GħallKenn bl-ebda mod ma jissossitwixxi, jieħu post, jew jintuża minkflok, il-kura jew terapija medika, psikoloġika, counselling jew xi form oħra ta’ terapija pprovduta minn professjonisti jew servizzi 

GħallKenn għamel kull sforz biex jiżgura li l-informazzjoni fuq dan is-sit tkun affidabbli u preċiża fil-ħin tal-pubblikazzjoni. Madankollu, la GħallKenn u lanqas ebda wieħed jew waħda mill-iżviluppaturi jew pubblikkaturi tagħha ma jagħmel/tagħmel xi rappreżentazzjonijiet jew garanziji espressi jew impliċiti rigward il-materjali u s-servizzi li jinsabu jew li hemm referenza għalihom f’dan is-sit, u lanqas ma jaċċettaw xi responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew ħsara li tista’ tinqala’ b’xi mod mill-użu ta’ kwalunkwe materjal jew servizz għal żbalji jew ommissjonijiet mill-materjali jew servizzi, jew għall-eżattezza ta’ kwalunkwe informazzjoni miksuba permezz tal-użu ta’ dan is-sit. GħallKenn ma jassumi l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew ħsara li tirriżulta mill-użu ta’ jew dipendenza fuq l-informazzjoni f’dan is-sit.

Kontinwità tas-Servizz

GħallKenn ma jagħmel l-ebda garanzija jew rappreżentazzjoni, espliċita jew impliċita, dwar il-kontinwità tas-servizz u jirriżerva d-dritt li jissospendi, itemm jew inkella jbiddel l-aċċess għal uħud jew għas-servizzi kollha tas-sit fi kwalunkwe ħi